Follow Us On
enhearThe Bahá’í World Centre is opening the Shrine of the Báb and the lower terraces in Haifa on the evenings of 4 and 5 October 2023 from 18:00 to 21:00. Opening hours of the Self-Guided visits during the day will be 12:30 to 17:00
המרכז הבהאי העולמי יפתח את שערי מקדש הבאב והטרסות התחתונות בגנים הבהאיים בחיפה בערבי ה-4 וה-5 באוקטובר 2023, בין 18:00 – 21:00. שעות הפעילות של הביקורים באופן עצמאי במהלך היום יהיו 12:30 עד 17:00

לילה בהאי 2023

לילות פתוחים – הגנים הבהאיים בחיפה

המרכז הבהאי העולמי בשיתוף עיריית חיפה יפתח את שערי מקדש הבאב והטרסות התחתונות בגנים הבהאיים בחיפה בערבי ה-4 וה-5 באוקטובר 2023, בין 18:00 – 21:00.

שעות הפעילות של הביקורים באופן עצמאי במהלך היום יהיו 12:30 עד 17:00.

במהלך שני הלילות הפתוחים יוכלו המבקרים לחוות את קדושתו ויופיו של מקדש הבאב, ליהנות מן הגנים הסובבים אותו ולהתהלך במעלה ובמורד הטרסות התחתונות, מן הכניסה המרכזית לגנים בשד' הציונות 80, ועד לשער הכניסה התחתון בכיכר המושבה הגרמנית.
בנוסף, יוכלו המבקרים לצפות במצגת ובסרטון אודות הדת הבהאית, שיוקרנו בשפות רבות במהלך הערבים במרכז המבקרים.

אין צורך בהרשמה מראש והכניסה היא ללא עלות.

הגנים הבהאיים הינם מקום קדוש – אנא הקפידו על לבוש הולם. למידע מפורט על קוד הלבוש, נא לחצו כאן.

דילוג לתוכן