enhearThe Holy Bahá’í Gardens are partially open, offering visits to the upper balcony, Shrine of the Báb and guided tours
The Shrine of the Báb will be temporarily closed from 25 July to 27 October 2024
הגנים הבהאיים הקדושים פתוחים חלקית ומציעים ביקורים במרפסת העליונה, מקדש הבאב וסיורים מודרכים
מקדש הבאב יהיה סגור זמנית מה25 ביולי עד 27 באוקטובר 2024
Follow Us On
enhearThe Holy Bahá’í Gardens are partially open, offering visits to the upper balcony, Shrine of the Báb and guided tours
The Shrine of the Báb will be temporarily closed from 25 July to 27 October 2024
הגנים הבהאיים הקדושים פתוחים חלקית ומציעים ביקורים במרפסת העליונה, מקדש הבאב וסיורים מודרכים
מקדש הבאב יהיה סגור זמנית מה25 ביולי עד 27 באוקטובר 2024

תנאי שימוש

"הגנים הבהאים" הוא אתר של הקהילה הבהאית העולמית. גולשים רשאים להדפיס כל חומר המצוי באתר, כולל תוכן גלריית התמונות, לשימושם האישי. ניתן לשלוח חומרים אלו בדואר אלקטרוני, לפרסמם ברשת האינטרנט ולשחזרם באופן אחר על ידי כל פרט או ארגון לכל מטרה לא-מסחרית, בהתאם למגבלות הבאות:
 
אלא אם כן צוין אחרת, זכויות היוצרים עבור החומר ייוחסו לקהילה הבהאית העולמית על ידי אזכור "הודפס באישור הקהילה הבהאית העולמית" או "שוחזר באישור הקהילה הבהאית העולמית " או " © הקהילה הבהאית העולמית", כמתבקש.​
 
כל שימוש מחדש בחומר במדיה מקוונת חייב להיות מלווה בקישור אל האתר, או בכתובת האתר (www.ganbahai.org.il) בכל מדיה אחרת.
 
אין לעשות כל שימוש בחומר מאתר זה (כולל רמיזה על קשר או תמיכה במוצר, שירות, דעה או מטרה וכל שימוש אחר) המצוי בסתירה עם הכוונות או הנחות היסוד של המקור.
 
– ניתן לחתוך ולערוך תמונות ותמונות אחרות בהתאם לגודל. ניתן להשתמש בתמונות בדרכים אחרות. בתנאי שאופי או אופי התמונות יישאר ללא שינוי.
 
הקהילה הבהאית העולמית אינה נושאת בכל אחריות או חבות כלפי אדם או ארגון לכל נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף או בר ענישה אשר עלול לנבוע מהגישה אל חומר המצוי באתר או מהשימוש בו.
 
על אף שאין צורך באישור מיוחד לצורך שימוש בחומרים כפי שצוין לעיל, הקהילה הבהאית העולמית שומרת לעצמה זכויות יוצרים מלאות על כל החומרים שברשותה, כולל תמונות, על פי כל החוקים הבינלאומיים התקפים.
 
אם ברצונכם לחרוג מתנאים אלו, או לעשות שימוש מסחרי בחומר, יש לקבל הסכמה בכתב ומראש מן הקהילה הבהאית העולמית בטרם נעשה כל שימוש שכזה.​

אנא צור קשר [email protected]

דילוג לתוכן