Follow Us On
heThe Bahá’í World Centre is opening the Shrine of the Báb and the lower terraces in Haifa on the evenings of 4 and 5 October 2023 from 18:00 to 21:00. Opening hours of the Self-Guided visits during the day will be 12:30 to 17:00
המרכז הבהאי העולמי יפתח את שערי מקדש הבאב והטרסות התחתונות בגנים הבהאיים בחיפה בערבי ה-4 וה-5 באוקטובר 2023, בין 18:00 – 21:00. שעות הפעילות של הביקורים באופן עצמאי במהלך היום יהיו 12:30 עד 17:00

‏‏‏‏בהמשך להודעת בית הצדק העולמי מה- 8 באפריל 2022 בנוגע לשריפה באתר הבנייה של מקדש עבדו'ל-בהא:

0

‏‏‏‏בהמשך להודעת בית הצדק העולמי מה- 8 באפריל 2022 בנוגע לשריפה באתר הבנייה של מקדש עבדו'ל-בהא:

תמשך הקמתו והשלמת בנייתו של מבנה המקדש וסביבתו

"המצוקה שבה קיבלו חברי הקהילה הבהאית ברחבי העולם את בשורת השריפה, מעידה על עומק אהבתם לעבדו'ל-בהא ועל כמיהתם להשלמת היכלו.  בית הצדק התרגש מאוד מהתפרצות אהבת הלב, מביטויי התמיכה הבולטים ומהחוסן והנחישות שניכרים במסרים של יחידים ומוסדות כאחד", נכתב בהודעה שפורסמה בשם חברי בית הצדק העולמי (ההנהגה העולמית של הקהילה הבהאית). "למרות שהחקירות טרם הסתכמו, מידע ראשוני מצביע על כך שהשריפה הייתה תוצאה של תאונה מצערת.  השריפה התחזקה בשל תנאי הרוח, והובילה לאובדן של חומרי בניין, להרס של הטפסנות והפיגומים הזמניים ולפגיעה בחלקים מקירות מסוימים.  למרבה המזל, מבני הבטון שהושלמו נותרו שלמים, והפרויקט מכוסה בבחינת הביטוח".

למרות הפרעה בהתקדמות הבניה ואובדן מספר חודשי עבודה, צוות הפרויקט כבר נקט בצעדים לקידום הפרויקט. במקביל להערכת הנזק והטיפול בקטעים שנפגעו מהשריפה, מוקד הבנייה יעבור להשלמת עבודות בהיבטים נוספים של הפרויקט, לרבות הרחבה הצפונית.  בניית מרכז מבקרים ומתקנים נלווים נוספים אמורה להתחיל גם היא בקרוב.  בנוסף, חיתוך ועיצוב חיפוי השיש באיטליה וייצור הזכוכית המזוגגת בפורטוגל נמשכים ללא הפוגה.

 למרות שלא נקבע תאריך סיום ספציפי לפרויקט, הרי שבית הצדק העולמי (ההנהגה הבהאית העולמית) שותף לציפייה הנלהבת של חברי הקהילה הבהאית ברחבי העולם להשלמת המבנה וסביבתו, ובסופו של דבר, להעברת שרידיו של עבדו'ל-בהא אל  מקום מנוחתם האחרון. 

לפרטים נוספים: עופר עמר – יועץ תקשורת ואסטרטגיה – 050-7326646

Related Posts

דילוג לתוכן