Follow Us On
enhearDue to the ongoing conflict in Israel and upon advice from local authorities, it has been decided that The Holy Baháʼí Gardens and Shrine will remain closed until further notice. We look forward to reopening as soon as conditions permit
בשל הלוחמה המתמשכת בישראל, ועל פי עצת הרשויות המקומיות, המקדש והגנים הבהאיים הקדושים יישארו סגורים עד להודעה חדשה. אנו מחכים לפתיחתם המחודשת ברגע שהתנאים יאפשרו זאת

ההבטחה של השלום העולמי

בשנת 1985, פנה הגוף הבינלאומי המושל של הדת הבהאית, בית הצדק העולמי, לעמי העולם והזמינם להגות ברעיון שניתן לכונן סדר חברתי חדש על־ידי כך שכל בני האדם יחשיבו את עצמם כבני משפחה אוניברסאלית אחת. מסר זה הוצג בפני מנהיגי העולם ורבים אחרים במהלך "יום השלום הבינלאומי" של האו"ם.

דילוג לתוכן