Follow Us On
enhearThe Holy Bahá’í Gardens are partially open, offering visits to the upper balcony, Shrine of the Báb and guided tours
הגנים הבהאיים הקדושים פתוחים חלקית ומציעים ביקורים במרפסת העליונה, מקדש הבאב וסיורים מודרכים

ההבטחה של השלום העולמי

בשנת 1985, פנה הגוף הבינלאומי המושל של הדת הבהאית, בית הצדק העולמי, לעמי העולם והזמינם להגות ברעיון שניתן לכונן סדר חברתי חדש על־ידי כך שכל בני האדם יחשיבו את עצמם כבני משפחה אוניברסאלית אחת. מסר זה הוצג בפני מנהיגי העולם ורבים אחרים במהלך "יום השלום הבינלאומי" של האו"ם.

דילוג לתוכן