enhearThe Holy Bahá’í Gardens are partially open, offering visits to the upper balcony, Shrine of the Báb and guided tours
The Shrine of the Báb will be temporarily closed from 25 July to 27 October 2024
הגנים הבהאיים הקדושים פתוחים חלקית ומציעים ביקורים במרפסת העליונה, מקדש הבאב וסיורים מודרכים
מקדש הבאב יהיה סגור זמנית מה25 ביולי עד 27 באוקטובר 2024
Follow Us On
enhearThe Holy Bahá’í Gardens are partially open, offering visits to the upper balcony, Shrine of the Báb and guided tours
The Shrine of the Báb will be temporarily closed from 25 July to 27 October 2024
הגנים הבהאיים הקדושים פתוחים חלקית ומציעים ביקורים במרפסת העליונה, מקדש הבאב וסיורים מודרכים
מקדש הבאב יהיה סגור זמנית מה25 ביולי עד 27 באוקטובר 2024

ההבטחה של השלום העולמי

בשנת 1985, פנה הגוף הבינלאומי המושל של הדת הבהאית, בית הצדק העולמי, לעמי העולם והזמינם להגות ברעיון שניתן לכונן סדר חברתי חדש על־ידי כך שכל בני האדם יחשיבו את עצמם כבני משפחה אוניברסאלית אחת. מסר זה הוצג בפני מנהיגי העולם ורבים אחרים במהלך "יום השלום הבינלאומי" של האו"ם.

דילוג לתוכן